top of page
Suomi 1.jpgHouse for Mannfolk

 

Plats: Närpes, Finland
Kund: Privat
Byggår: Pågående 

Vid en strand på finska sidan av Bottenviken har vi ritat House for Mannfolk - en utsträckt trävolym under tak, med den obrutna finsk-svenska horisonten som samtalspartner. Volymernas form och placering skapar fina små lä-platser och en vindskyddad innergård mellan hus och garage där en annan klimatzon etableras för odling och samvaro. Bastun och poolen har som sig bör fått den finaste placeringen på tomten, med fri utsikt över ett fritt hav.


Projektet är pågående och arbete påbörjas under 2024.

______________________________________________________________________________________________________________

bottom of page