top of page
_MG_6829.png

När det är dags att bygga nytt, bygga till eller bygga om är det i de allra flesta fall krav på att ansöka om bygglov hos kommunen. Detta gäller oavsett om det är du som privatperson eller om det är ett företag som skall bygga.Vilka handlingar som krävs kan variera utifrån projektets storlek, vad du ska bygga samt vart du ska bygga. Vissa fastigheter omfattas ev en detaljplan som ger förutsättningarna för vad man faktiskt får bygga på just den fastigheten, i andra fall kan det finnas områdesbestämmelser för vad som får uppföras. Detta är mycket viktigt att ta reda på innan man påbörjar skisser och sen färdigställer en bygglovansökan. Vi hjälper er att ta reda på alla förutsättningar för vad som gäller på just er fastighet.

Bygglov
 

Regelverket och lagarna kring byggnationer är komplexa och kommunen kräver fackmannamässigt utförda handlingar för att godkänna en bygglovansökan. Utan detta är risken stor att handläggningsprocessen drar ut på tiden och projektets hela tidplan förlängs.
Vi hjälper er att ta fram alla handlingar som efterfrågas för just ert projekt och hanterar även myndighetskontakter och ev kompletteringar som kommunen kan komma att kräva in. 
När bygglovansökan har skickats in har kommunen 10 veckor på sig att hantera ansökan. När bygglovet sedan är beviljat behövs ett startbesked ges innan du får sätta spaden i marken - att påbörja ett bygge utan startbesked kan medföra sanktionsavgifter.

Ett bygglov innehåller följande ritningar:

-Planritningar
-Fasadritningar
-Sektionsritningar
-Situationsplan (byggnadens placering på tomten)


Se exempel på bygglovhandling här:

Bygglov - ett måste vid de flesta byggen
 

Bygganmälan

För projekt av enklare karaktär kan det ibland räcka med en bygganmälan för att få starta sitt projekt. Exempel på sådana projekt är enklare tillbyggnader eller Attefallshus. Vi guidar er rätt och producerar de handlingar som krävs för just ert projekt.

Övriga handlingar som kan komma att bli aktuella är tex:

-Rivningslov
-Strandskyddsdispens
-Marklov

Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt möte angående ert projekt!

070 277 60 60

Läs mer om bygglov Umeå här:

Läs mer om bygglov Skellefteå här:

Läs mer om bygglov Ö-vik här:

______________________________________________________________________________________________________________

bottom of page