top of page

Kontoret har sedan starten 2012 arbetat med i första hand privatbostäder, men arbetar idag med projekt som spänner från stort till smått. 

Vårt fokus ligger inte i projektens storlek eller typologi, utan istället i möjligheten att skapa mervärde, minnen och upplevelser åt våra beställare. Platsen, materialitet och omsorg om detaljer är centrala delar i vårt arbete, och vi är övertygade om att en väl gestaltad byggnad förhöjer upplevelsen och livskvaliteten för de som brukar den.

Vi utgår alltid från kundens önskemål och översätter sedan detta genom noggrann analys och designprocess till smarta, vackra och hållbara lösningar. Vi arbetar med övertygelsen om att god arkitektur förhöjer livskvaliteten för människor. Arkitektur är vår passion och vi vill skapa upplevelser och väcka känslor med våra byggnader! Vi anser att arkitektur per definition är platsspecifik, tomtens förutsättningar och naturen måste tillåtas vara den största inspirationen i hur en byggnad utformas, -vi ritar hus specifikt för platsen de ska stå på! Att göra på något annat sätt tycker vi är att kasta tärning med ett av livets största och roligaste beslut. 
Vi är stolta över att ha genomfört många olika projekt och i dagsläget jobbar vi bla med:

  • Villor

  • Fritidshus

  • Ombyggnader

  • Tillbyggnader

  • Bygglovhandlingar

  • Flerbostadshus

  • Radhus

  • Lägenheter

  • Inredning

  • Detaljplaner

I vårt arbete använder vi självklart den senaste tekniken så som 3d-modeller, BIM och VR, men även fysiska modeller för att visualisera våra projekt på bästa sätt för våra kunder. Med hjälp av dessa verktyg kan vi tillsammans fatta väl avvägda beslut för att åstadkomma högkvalitativa byggnader som står sig väl över tid.
Att bygga hus tar tid och många beslut skall tas efter vägen, vi är dock i alla projekt med från start till mål för att säkerställa att slutprodukten uppfyller våra gemensamma krav. 
Vi har under åren etablerat ett nätverk med duktiga leverantörer, byggkonsulter och entreprenörer, vilka alla krävs för att nå ett lyckat slutresultat.

Vår mission är inte att bygga flest hus, utan att bygga de bästa husen där arkitektur och kvalitet är våra ledord!

Om oss
 

IMG_7718.jpg

___________________________________

Varför arkitektritat?

Termen ”arkitektritat” kan betyda olika saker för olika människor, vår definition av begreppet innebär dock att en byggnad är ritad för en specifik kund på en specifik plats. Några andra uppenbara kvaliteter med att anlita oss som arkitekter anser vi vara:

-Skräddarsytt. Du får en unik byggnad som är skräddadsydd efter just dina/era drömmar - alla våra projekt utformas tillsammans med dig som faktiskt ska bo i det. 

-Planritningen. En god planritning tar inte mer plats än en dålig planritning och en bra plan är inte dyrare att bygga efter än en sämre planritning. En bra plan kan både skapa effektivitet och magi. En dålig plan kan innebära ett liv av små irritationer. En planritning för ett kataloghus är sällan eller aldrig speciellt anpassad för dig som ska bo i huset. Och den är per definition aldrig anpassad till tomten som huset ska stå på. 

-Placering. Hur huset ska stå på tomten kan tyckas självklart, men det rätta svaret kan ofta vara oväntat. Morgonsol, kvällssol, utsikt, lä, terräng och grannar är faktorer som informerar beslutet. Men också regler kring byggrätt, områdesbestämmelser, detaljplan och strandskydd styr vad som är möjligt. Vi ritar hus specifikt för platsen de ska stå på.

-Utemiljö. Analys av platsen är lika viktig som själva huset. Den gamla jordkällaren, morfars stenmur eller den sneda tallen kanske bär på viktig information om hur huset ska ligga?  

-Gestaltning/Materialitet. Vi drivs av att skapa unika, tidlösa byggnader som också åldras väl. Rätt materialval och gestaltning är grundläggande för att uppnå detta. Vår filosofi är att jobba med äkta, gärna lokala, material och tillverkare så långt det är möjligt. Material som håller över decennier, tex ett ekgolv, stenskivor eller en kopparplåt blir bara vackrare med åren. Slitage och patina vittnar om liv och minnen.

-Ljus. Upplevelsen av rum förutsätter ljus. Ett väl placerat fönster kan göra hela skillnaden mellan en favoritplats och en oälskad yta. 

  

-Rum. Rum upplevs utifrån den egna kroppen. Mått och proportioner är saker vi studerar noggrant för att skapa trivsamma miljöer att vistas och bo i - rätt takhöjd är tex inte nödvändigtvis liktydigt med hög takhöjd.

   

-Ekonomi. Att bygga ett hus är en stor ekonomisk investering. I sammanhanget är arvodet för arkitektarbetet närmast försumbar. Det är en tidig insats som informerar alla kommande beslut och maximerar husets och platsens kvaliteér. Det är billigare att tänka rätt och göra rätt från början. Utifrån era behov gör vi en gemensam plan med tydlig tidplan samt budget. 

  

-Detaljer. Att bygga eller bygga till ett hus innebär mängder av olika beslut. Från dörrhandtag till fasadmaterial, från lister till blandare till trall och belysning. Vissa tycker det är roligt - vi tycker till exempel att det är roligt. Andra tycker inte att det är roligt. Att göra det tillsammans med erfarna och inlästa experter är alltid roligare. Det brukar dessutom alltid bli bättre!   

-Teknik. Vi använder självklart den senaste 3D-tekniken för att utvärdera vårt arbete. Du som kund får kontinuerligt virituella 3D-modeller som du själv kan gå runt i. På så sätt säkerställer vi att allt känns helt rätt innan huset är byggt. 
 

JW_200615_142856_WEBB-JWE.jpg

___________________________________

Vår process

Varje projekt är unikt, men processen när det gäller nybyggnad av bostadsprojekt följer oftast dessa skeden. :

Arbetsprocess Bostäder A3.jpg

______________________________________________________________________________________________________________

bottom of page