top of pageLine House

 

Plats: Umeå, Sverige
Kund: Privat
Byggår: Pågående 

Strax utanför Umeå har vi ritat ”Line house”, ett lågmält men komplext fritidshus med utsikt över havet och med en karg men vacker tallskog i ryggen. Tomten sluttar upp mot skogsbryn och blåbärsris och målsättningen har varit att med släpp, öppningar och fönster göra skogen till en del av inomhusrummen och gården.


Den utsträckta taksargen och altanen binder samman de olika byggnadsvolymerna till en sammanhållen men genomsläpplig helhet. Materialpaletten är enkel och dov – fasad av furu med gråbrun lasyr och mörkgrå fönsterkarmar, allt för att huset ska smälta in skogsbrynet. Den befintliga huvudbyggnaden som ersätts har en liten balkong på gaveln där de boende idag tar kvällskaffet och får utsikt över havsviken. För att inte tappa den kvalitén har den nya byggnaden fått en diskret takterrass.


Projektet är pågående och arbete påbörjas under 2024.

Rendering.png

______________________________________________________________________________________________________________

bottom of page