top of pageTun House

 

Plats: Lund, Sverige
Kund: Privat
Byggår: Pågående 

Tun eller gårdstun är ett gammalt ord för gårdsplan, gräsmatta eller inhägnad betesvall. Rumsligt uppstår ett tun när byggnaderna placeras så nära varandra att de bildar en rumslig gemenskap. Här är det en kulle i Västerbotten som behövde ett tun, i form av en enkel laduvolym som med subtila tillägg blir samtidsarkitektur. På långsidan tillskapas ett lågt utkragande sittfönster och på kortsidan ett orangeri med fullhög rumshöjd. Taket är ett obehandlat trätak.

Skellefteå 3
Skellefteå 4
Skiss villa Skellefteå

______________________________________________________________________________________________________________

bottom of page